Scoil Shéamais Naofa Bearna san Fhéile Eolaíochta!


Tá Rang 6 i Scoil Shéamais Naofa, Bearna ag obair do dian ar ábhair ag baint leis an téama Gníomhú Aeráide chun taipseántas a thabhairt ag Féile Eolaíochta in Ollscoil na Gaillimhe ar an Domhnach 24ú Samhain. Tá foirne difriúla sa rang ag fiosrú topaicí mar chumhacht athbheochain, cosaint bhitheagsúlacht, bealaí glasa, bia orgánach i mblialanna áitiúla, siopadóireacht ghlas agus ar thraidisiúin feirmeoireachta agus baile sna blianta caite a bhí níos fearr don talamh agus don saol inbhuanaithe. Roghnóigh an rang na topaicí is fearr leo chun iniúchadh níos doimhne a dhéanamh orthu agus a chur i dtaispeántas na scoile ag féile na míosa seo chugainn. 

-Ealaín álainn de nádúir an fhómhair ar bhallaí Scoil Shéamais Naofa!

Sixth class in Scoil Shéamais Naofa Barna is actively researching material based on the theme of Climate Action for their exhibit at the Science Fair on Sunday November 24th in NUI Galway. Teams of pupils are undertaking research into topics such as renewable energies, biodiversity protection, greenways, local organic foods in restaurants, green shopping and on traditions in farming and homelife in times past that were better for the soil and for creating a more sustainable lifestyle. The class will select their favourite topics to delve into more fully and display at the school stand at next month’s fair.

-Beautiful paintings of Nature on the walls of Scoil Sheamais Naofa.

No comments: