'Baile Todhchaíoch' (Futuristic Living)- Gaelscoil de Íde ag Aonach Eolaíochta Dé Domhnaigh (Sunday's Science Fair).


Is é an téama atá againn i mbliana ná Baile Todhchaíoch. Chruthaigh na páistí tionscnaimh bunaithe ar Fhuinneamh na Gaoithe, Grianchumhacht, Aerchumhacht, Ainmhithe i mBaol agus an éifeacht atá ag an athrú aeráide ar an fharraige, chruthaigh siad Carr Leictreach agus bhailaigh siad eolas bunaithe ar Bháisteach Aigéadach.
The school theme this year is Future Town. The children created projects on Wind Energy, Solar Power, Air Power, Endangered Animals and the effects of Climate Change on the sea, created an Electric Car and collected information based on Acid Rain

No comments: